ឯកសារយោងគម្រោង - អ្នកតាមដានពន្លឺព្រះអាទិត្យ

រោងចក្រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ Hybird-នេសាទ
● សមត្ថភាពដំឡើង៖ 40MWp
● ប្រភេទផលិតផល៖ ឧបករណ៍តាមដានអ័ក្សតែមួយផ្ដេក
● ប្រភេទផលិតផល៖ ហ៊ូប៉ី
● ពេលវេលាសាងសង់៖ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧
● ប្រភេទដី៖ ស្រះ
● ការបោសសំអាតទឹក៖ អប្បបរមា 3.0m

៩
១០
១១

ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ០៨ តុលា ២០២១